Heltborg Borgerforening

Heltborg Borgerforening

...en aktiv borgerforening i Heltborg med et medlemstal på omkring 100 er med til at sikre liv i byen. Borgerforeningen arrangerer alt fra biograf- og teaterture til virksomhedsbesøg og sankthansfest på sportspladsen. Og én gang om året samles alle i byen til byrensning. Så bliver der samlet skrald langs vejene og byen gøres klar til at modtage sommerens gæster.

Heltborg Borgerforening samarbejder også med Hørdum Kulturlandsby om musikarrangementer som gerne afholdes på Heltborg Museum, en del af Museet for Thy og Vester Hanherred. I det hele taget deltager folk i Heltborg flittigt i arrangementer på deres lokale museum.

     Arrangementer i efteråret 2020      


Vi er alle i en eller anden grad påvirket af Covid19 pandemien.

Heltborg Borgerforeningens arrangementer er ingen undtagelse.

Måske har man bemærket, at mange af forårsarrangementerne måtte aflyses...

Desværre står det ikke bedre til med efterårets arrangementer.


Heltborg Borgerforening har valgt at efterårsprogrammet udgår. Aktiviteter, som coronasituationen tillader - det kunne være generalforsamlinger, vil blive meddelt og afholdt når og hvis det kan lade sig gøre.


Hold øje med udmeldinger her på siden.

Hvem og hvad er Fjordbyernes netværk?

Klik her for at læse mere.

Ret og Råd
Thy Clean
Rask Service
Åge Pedersen